!


مدیوم فیلم نزدیکترین و قوی‌ترین نوع ارتباط غیرحضوری است که بهترین بستر را برای امکان دسترسی فراهم کرده است. با وجودِ این «فراهم کردن امکان گفتگو» تنها از طریق «فراهم کردن امکان دسترسی» میسر نیست. هیچ رسانه‌ای صرفاً حامل پیام نیست. فقدان موضع، بی‌جهتی و بی‌سرنوشتی است. رسانه‌ی بی‌جهت غیرعلمی، غیر سیاسی و ریشخند کار خویش است. هر رسانه از پس یک مناقشه و داستان متولد می‌شود. اگر داستانی برای گفتن نداشته باشیم، جایی برای ماندن و گفتن نمی‌ماند. اگر حرفی نداشته باشیم، جایمان جای دیگریست و حرف، اگر جانی داشته باشد، جایی هم خواهد داشت. سخنی که نتوانسته جایی برای خود باز کند، لابد سخنی بی‌جا و بی‌توفیق بوده است. رسانه تلاشِ کشفِ امکان گفت‌وگو و فراهم آوردن دادگاهی (جایگاهی) برای فریاد ادعای خویش است. ما در گیر و دار این وضعیم.


اعضای تحریریه

سیدباقر نبوی ثالث
کارشناسی ارشد سینما
موسس سایت و عضو شورای سردبیری


محمدرضا علی‌حسینی
دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه هنر
سردبیر


اباصالح تقی‌زاده طبری
دکتری علوم سیاسی
عضو شورای سردبیری


محمدرضا هدایتی
دانشجوی دکتری فلسفه
عضو شورای سردبیری

ویدئو رسانه سیمافکر، وب سایتی است که از سال ۹۲ تا کنون فعالیت خود را در زمینه فرهنگ، سیاست و علوم انسانی به صورت انتشار ویدئو فیلم، آغاز کرده است. رسالت حقیقی سیمافکر تلاش برای بازگشایی امکان گفت و گو در فضای فکری ایرانِ امروز است.
سردبیر: محمدرضا علی‌حسینی شورای سردبیری: اباصالح تقی‌زاده طبری، سیدباقر نبوی ثالث، سیدمحمد سیدمحسنی، محمد فیضی ارتباط با ما
تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز سینمایی امروز می‌باشد