!
انسان آمریکایی چه رویایی در سر دارد
علیرضا شفاه

شاید به ندرت رمانی مثل رمان آمریکایی «موبی‌دیک»، اثر هرمان ملویل، برای جهان پس از خود معما به جا گذاشته باشد. در این کتاب ملویل از شکار یک نهنگ سخن می‌گوید و درون اثر می‌توان نبرد انسان با آنچه غیر قابل کنترل است را پی‌جویی کرد. از این نظر «موبی دیک» رمان ممتازی است که می‌تواند ما را با جهان و انسان آمریکایی مواجه کند. علیرضا شفاه در این ویدئو فهم جهان آمریکایی را بسیار دشوارتر از فهم جهان اروپایی می‌داند. جهان آمریکایی، جهانی است که به مدد نحوی عدول از طرح فلسفی جهان اروپایی، پراگماتیسم یا «عمل‌گرایی»را به ارمغان آورده است. شفاه می‌گوید ما از فهم ضرورت چنین جهانی ناکام مانده‌ایم. توجه ما به آمریکا در این نقطه گویی حامل این تصور است که عمل‌گرایی آمریکایی، نحوی عمل‌گرایی کور برآمده از جهانی است که نهیلیسم آن را فراگرفته است و این مجوز ما را به آمریکایی‌شدن سوق داده است. آن چیزی که منطق عمل آمریکایی را توجیه می‌کند، ضرورتی ورای بی‌بنیادی جهان دارد. رویای آمریکایی که در داستان‌گویی‌اش مجال پیدا کرده، اتفاقا پیگیری نوعی ضرورت در جهان است.تعداد بازدید : 845
دیدگاهتان را بنویسید
نام

ایمیل

متن پیام ارسـال دیدگـاه
ویدئو رسانه سیمافکر، وب سایتی است که از سال ۹۲ تا کنون فعالیت خود را در زمینه فرهنگ، سیاست و علوم انسانی به صورت انتشار ویدئو فیلم، آغاز کرده است. رسالت حقیقی سیمافکر تلاش برای بازگشایی امکان گفت و گو در فضای فکری ایرانِ امروز است.
سردبیر: محمدرضا علی‌حسینی شورای سردبیری: اباصالح تقی‌زاده طبری، سیدباقر نبوی ثالث، سیدمحمد سیدمحسنی، محمد فیضی ارتباط با ما
تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز سینمایی امروز می‌باشد