!
بقای جمهوری اسلامی تثبیت شده است
علیرضا شجاعی زند

جمهوری اسلامی سال‌هاست که بقای خود را تضمین و ضرورت تاریخی خود را در پهنه جغرافیایی ایران تثبیت کرده است. علیرضا شجاعی زند اینجا توضیح می‌دهد که مسئله دوام جمهوری اسلامی نباید ما را از توجه به اندیشیدن به اهداف و غایاتی که با انقلاب اسلامی طرح شد، باز دارد.
غایاتی که در عین توجه به اقتضائات جهان کنونی، طرحی متفاوت نیز دارد.تعداد بازدید : 171
دیدگاهتان را بنویسید
نام

ایمیل

متن پیام ارسـال دیدگـاه
ویدئو رسانه سیمافکر، وب سایتی است که از سال ۹۲ تا کنون فعالیت خود را در زمینه فرهنگ، سیاست و علوم انسانی به صورت انتشار ویدئو فیلم، آغاز کرده است. رسالت حقیقی سیمافکر تلاش برای بازگشایی امکان گفت و گو در فضای فکری ایرانِ امروز است.
سردبیر: محمدرضا علی‌حسینی شورای سردبیری: اباصالح تقی‌زاده طبری، سیدباقر نبوی ثالث، سیدمحمد سیدمحسنی، محمد فیضی ارتباط با ما
تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز سینمایی امروز می‌باشد